Защо инвенторен климатик?

Klimatici-Krasita

Според технологията, по която са създадени съвременните климатици имат възможност да обръщат посоката на движение на работния хладилен агент, като по този начин пренасят енергия в посоката, в която желаем.

Каква енергия, ще попитате, има през студените зимни дни, че да я внесем в стаята и да се топлим? Има и то доста много: това е енергията, топлината между температурата на изпарение на хладилния агент (-20 до -40 градуса) и температурата на околната среда.

Основният агрегат, който прави това пренасяне е компресорът. Обикновените климатици са съоръжени с компресори, които просто получават захранване и работят с цялата си мощност, докато температурата в помещението, която сме задали, бъде достигната.

Поради инертността на системата, климатикът, който е получил някаква “засилка” дори подминава зададената температура, което се оказва доста излишен разход на електричество.

А основното достойнство, което ни кара да захвърлим калорифера и да го заменим през зимата с климатик, е икономичността.

За да се постигне желаната икономичност, производителите са възприели плавното регулиране на мощността на компресора, като изменението е в зависимост от температурата, която трябва да се достигне. Това се оказва изключително ефикасно в режим на “топло”, през зимата.

Инверторите са климатични системи, при които е реализирано цифрово плавно управление и контрол на мощността на компресора, с цел постигане на максимална топлинна ефективност с минимум разход.

Инверторните сплит-системи автоматично регулират мощността си (обикновените сплит-системи работят в режим включване и изключване).

При което точно се поддържа зададената температура, при по-ниски нива на шум и икономия на електроенергия от 25% до 72% (спрямо обикновения кондиционер). Обезпечава голяма мощност и много по-дълъг срок на експлоатация.

Това е възможно, защото потребяемата мощност се понижава, когато температурата в помещението се приближава до желаната.

Инверторът в този случай превключва в режим на работа на ниска мощност, за да поддържа температурата в оптимални граници без излишни загуби на електроенергия.

Инверторните сплит-системи имат плавна микрорегулировка, а оттам и стабилна температура в стаята без резки колебания и без риск от простудяване.

Енергопотреблението се намалява до 72%, т.е., климатикът в основното си време на работа работи в този икономичен режим.

Инверторните климатици предлагани от Красита 03 могат да работят на отопление при отрицателни външни температури до – 30 градуса С, а някои други японски до – 35 градуса.

Инверторното управление регулира мощността на кондиционера чрез промяна честотата на въртене на компресора, която се определя от необходимия отоплителен/охладителен капацитет.

Има четири вида инверторни сплит-системи: АС-Променливотокови (клас B и C), DC-Правотокови (клас А), DDC-Дигитални правотокови (клас А) и DDC Hibrid – Дигитални правотокови Хибридни (клас А).

Основните разлики при видовете инвертори са в икономията на електроенергия – АС (до 35%), DC (до 56%), DDC (до 60%) и DDC Hibrid (до 72% спрямо обикновения кондиционер) и видовете компресори – двойно роторни или скрол (спирални).

Като цяло всички видове инвертори са високотехнологични изделия. Това е бъдещето на климатиците. Като за пример може да посочим, че в Япония 98% от продажбите на домашни сплит-системи са инверторни.

Ако имате желание някога да се сдобиете с кондиционер за домашна употреба, ви препоръчваме горещо инверторния климатик.

Предимства – инверторните сплит-системи са снабдени с голям набор от функции, много ниски нива на шум, голяма икономия на електроенергия, по-дълга експлоатация, плавно регулиране на температурата.

Идеалният вариант за домашна употреба. Недостатък на инвертора е по-високата цена (сравнено с обикновения сплит). Той е по-скъп.