Почистване на климатик?

montaj-na-klimatici

Почистването на климатика може да бъде лесно и безопасно,ако се спазват изискванията.

Уредът трябва да е изключен от мрежата, в противен случай има опасност токов удар или нараняване.

Климатизаторът не се почиства с вода, за да не достигне тя до електрическите части и да предизвика токов удар.

Ако случайно попадне вода във вътрешното тяло,го изключете и се свържете със сервиза.

Когато вадите въздушните филтри, не ги допирайте до металните части на вътрешното тяло.

За вътрешното тяло се използува суха мека кърпа , но не и препарати или белина.

Филтрите се свалят, измиват се под течаща вода и след като изсъхнат се връщат на мястото им, това се прави веднъж на две седмици.

Климатикът не бива да работи без филтри, защото това би довело до повреда.