Сервизна помощ при проблем с климатика?

montaj-na-klimatici

Преди да потърсите помощ от сервизен център за климатична техника, моля проверете следното:

– Запознати ли сте с инструкциите за ползуването на климатика.

– Почистени ли са филтрите на вътрешното тяло.

– Годни ли са батериите в дистанционното управление и правилно ли са поставени.

– Постъпвали ел.захранване в климатичната система-дали не е изключен предпазителя в електрическото табло.

– Дали спирането на работата на вътрешното тяло в режим отопление не е вследствие на активиралата се автоматично функция за саморазмразяване на климатичната система.