Какво е ECONAVI ?

Klimatici-Krasita

ECONAVI осигурява до 30 % енергоспестяване в режим охлаждане 40 % енергоспестяване в режим отопление

Изследва нивата на активност и присъствието на хора и оценява:

-Промени в местоположението на хора
-Промени в дейността на хората
-Промени в присъствието на хора и изпълнява
-Настройва посоката на въздушния поток
-Висока активност: автоматично настройване на зададената температура
-Отсъствие: икономия на енергия

Принцип на засичане на сензора:

Двоен сензор за човешка дейност засича нивата на активност и насочва въздушния поток към заетите или с висока активност зони.
Възможности за покритие
Двойният сензор на ECONAVI обхваща по-широка площ, благодарение на подобрената си функция за откриване.
Различаване на обекти:
Технологията на сензора на ECONAVI използва фактори, като скорост, честота и температура на всеки обект, за да определи дали е човек или не.

Усещане с висока прецизност:
Всички предмети излъчват инфрачервени лъчи, които макар невидими, може да се засекат като топлина от сензора на ECONAVI, ако са в рамките на зоната за откриване.

Когато един обект се движи в рамките на зоната за откриване, ECONAVI сравнява температурата на обекта със стайната температура, за да определи дали това е човек, както и нивото му на активност въз основа на неговото движение.

Помещението е разделено на 3 зони за откриване. Ефект на икономия на енергия за охлаждане чрез двойния сензор ECONAVI: 30%.

Условие на изпитване:

Сравнение при 1,5HP инверторен модел с включен и изключен двоен сензор ECONAVI // Включен двоен сензор ECONAVI // Външна температура: 35°C/24°C . Температура, зададена отдалечено: 25°C със скорост на вентилатор (висока) /Вертикална посока на въздушния поток: Авто, Хоризонтална посока на въздушния поток:

Режим ECONAVI // Зададената температура се покачва с 1°C контролирана според ниво на активност на ECONAVI // Изключен двоен сензор ECONAVI //

Външна температура: 35°C/24°C Температура, зададена отдалечено:25°C със скорост на вентилатор (висока) / Вертикална посока на въздушния поток: Авто, Хоризонтална посока на въздушния поток: Отпред // Общото потребление се измерва за 1 час при стабилни условия.

В тестова стая на Panasonic (площ: 16,2 м2) Това е максималната стойност за икономия на енергия, а ефектът се различава в съобразно условията на инсталиране и използване.

Ефект на икономия на енергия за отопление чрез двойния сензор ECONAVI: 40% Условие на изпитване

Сравнение при 1,5HP инверторен модел с включен и изключен двоен сензор ECONAVI // Включен двоен сензор ECONAVI // Външна температура: 7°C/6°C

Температура, зададена отдалечено: 23°C със скорост на вентилатор (висока) /Вертикална посока на въздушния поток: Авто, Хоризонтална посока на въздушния поток:

Режим ECONAVI // Зададената температура се понижава 2°C контролирана според ниво на активност на ECONAVI //

Изключен двоен сензор ECONAVI // Външна температура: 7°C/6°C Температура, зададена отдалечено: 23°C със скорост на вентилатор (висока) /

Вертикална посока на въздушния поток:

Авто, Хоризонтална посока на въздушния поток: Отпред // Общото потребление се измерва за 1 час при стабилни условия.

В тестова стая на Panasonic (площ: 16,2 м2) Това е максималната стойност за икономия на енергия, а ефектът се различава в съобразно условията на инсталиране и използване.